Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie i jednostek podległych:

  • osobiście, od poniedziałku do piątku w siedzibie okręgowego inspektoratu przy ul. Załęskiej 76;
  • telefonicznie, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 17 858 07 80;
  • za pośrednictwem faxu pod numerem 17 852 03 61;
  • pocztą elektroniczną pod adresem oisw_rzeszow@sw.gov.pl ;
  • za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl (zgodna z wymaganiami WCAG 2.0);
  • zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej