CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W WOŁOWIE ul. Więzienna 6  56-100 Wołów, tel./fax (0-71) 375 85 81, tel. VoIP: 6249410 cku_wolow@sw.gov.pl

OFERTA  EDUKACYJNA  CENTRUM  KSZTAŁCENIA  USTAWICZMEGO

PRZY  ZAKŁADZIE  KARNYM  W  WOŁOWIE

 

Nabór kandydatów do nauczania – nauka od 1 lutego 2023r.

 

W związku z rozpoczynającym się od 1 listopada br. kwalifikowaniem kandydatów do nauczania,

którzy rozpoczną naukę od dnia 1 lutego 2023 r., uprzejmie proszę o pomoc w naborze:

  1. do Liceum Ogólnokształcącego na semestr 1., (nabór podstawowy) oraz na semestry 4. i 5. (nabór uzupełniający),
  2. na kwalifikacyjne kursy zawodowe:

elektryk   ELE.02.  montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych:   na semestr 1. (nabór podstawowy)  oraz na semestry 2. i 3. (nabór uzupełniający),

mechanik-monter maszyn i urządzeń   MEC.03.  montaż i obsługa maszyn i urządzeń:   na semestr 1. (nabór podstawowy)  oraz na semestry 2. i 3. (nabór uzupełniający),

krawiec   MOD.03.  projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych:  na semestry 2. i 3. (nabór uzupełniający),

stolarz   DRM.04.  wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych:   na semestr 1. (nabór podstawowy)  oraz na semestry 2. i 3. (nabór uzupełniający).

Nabór uzupełniający na wyższe semestry do Liceum Ogólnokształcącego prowadzimy dla osadzonych, którzy pobierali wcześniej naukę, lecz ją przerwali, co potwierdza dokumentacja osadzonego.

W przypadku braku takiej dokumentacji prosimy o kontakt z naszym CKU. Deklarujemy pomoc w uzyskaniu odpisów lub kopii dokumentacji szkolnej wystawianej przez publiczne lub niepubliczne placówki oświatowe.

Bardzo często, w przypadku zagubienia świadectw szkolnych, po uzyskaniu danych dotyczących szkoły, do której osadzony uczęszczał, udaje nam się uzyskać ich duplikaty, a tym samym potwierdzić ukończenie przez osadzonego:

  • zasadniczej szkoły zawodowej,
  • wcześniejszych semestrów liceum lub technikum,

co umożliwia przyjęcie na wyższe semestry Liceum.

 

Do nauczania przyjmujemy mężczyzn z podgrupą klasyfikacyjną R2, R1 i P1.

 

 

Rozmiar: 2.3 MB
Logo CKU Rozmiar: 382.7 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej