Administratorem Danych Osobowych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Olsztynie
jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie, z siedzibą w Olsztynie,
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 10-575 Olsztyn

Inspektor ochrony danych

Grzegorz Surdykowski, e-mail: iod_oisw_olsztyn@sw.gov.pl

telefon: 89 524 87 24

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej