V Edycja International Film Festival in Olsztyn "Prison Movie" 2017 za nami. Jury Festiwalu postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Główna Festiwalu w kategorii Produkcja profesjonalna: Joanna Kondrat, Dariusz Łukawski „Niebieski film”

Nagroda Główna Festiwalu w kategorii Produkcja amatorska: Mirosław Kieliszewski „Powroty”

Nagroda za walory resocjalizacyjne: Maciej Słysz „Świat Sprawiedliwych”

Nagroda w kategorii Najlepszy film zagraniczny: Panu Suuronen „Summer Guard” (Finlandia)

Nagroda specjalna Festiwalu: Tomasz Seroczyński „Auschwitz: Historia - Edukacja obywatelska”

Nagroda za muzykę lub opracowanie muzyczne: Andrzej Koryśko muzyka do teledysku „W oczekiwaniu”

Wyróżnienie: Mariusz Jastrzębski, Robert Wnukowski „Służba Więzienna. Inne oblicze”

Wyróżnienie: Joanna Wierzbicka-Rusiecka „Krwawa Iława”

Wyróżnienie: Bajorson „Wystawa Sztuka Wolności Freestyle”

                                                                                                                 mjr Jarosław Witek

 

Kampania społeczna ,,Więzienny przykład..''

,,Więzienny przykład..'' to kampania społeczna OISW w Olsztynie oparta o pokazy filmów o tematyce penitencjarnej a prowadzona od 2013 roku, czyli od pierwszej edycji przeglądu filmów o tematyce penitencjarnej International Film Festival in Olsztyn ,,Prison Movie''.  

Podstawowym celem kampanii jest prowadzenie oddziaływań przeciwdziałających złym wyborom życiowym młodych ludzi, które niekiedy mogą kończyć się łamaniem prawa i groźbą pobytu w więzieniu. Szczególnym celem projektu jest promowanie pozytywnych zachowań społecznych mających wpływ na przyszłość każdego z nas.
Cykl spotkań filmowych po corocznej Gali Finałowej Festiwalu zakłada dotarcie do jak najszerszej widowni z produkcjami, które niosą pozytywne zmiany w świadomości, postępowaniu i zachowaniu bohaterów filmu a dyskusja tocząca się po prezentacjach ma być przyczynkiem do ożywionej dyskusji nad pokazanymi ,,Więziennymi przykładami...'' Wśród odbiorców pokazu filmowego znajduje się, m.in. społeczność akademicka, młodzież szkolna, wychowankowie zakładów poprawczych, podopieczni domów dziecka, słuchacze Akademii Trzeciego Wieku oraz skazani zakładów karnych okręgu olsztyńskiego.

Rozmiar: 613.8 kB
Rozmiar: 3.5 MB
Rozmiar: 857.8 kB
Rozmiar: 700.2 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej