29 lipca 2019 r. na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia powołania Polskiej Policji Państwowej.

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości, Pani Elżbieta Witek – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie z gen. insp. dr. Jarosławem Szymczykiem – Komendantem Głównym Policji, insp. dr. hab. Markiem Fałdowskim – Komendantem-Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz nadinsp. Tomaszem Klimkiem – Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą policjantów – ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dr hab. Marek Fałdowski, w imieniu własnym oraz Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie przywitał oraz podziękował za obecność zaproszonym gościom. Kadrze Dydaktycznej WSzPol podziękował za wzorowe wypełnianie zadań i obowiązków, za miniony rok służby i pracy, życząc jednocześnie, aby były one dla nich zawsze źródłem zasłużonej satysfakcji i powodem do wielkiej dumy. Złożył jednocześnie gratulacje wszystkim odznaczonym i awansowanym, życząc im nieustających sukcesów, oraz bezpiecznej służby i szczęścia w życiu osobistym.

Pani Elżbieta Witek – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazała funkcjonariuszom słowa gratulacji oraz podziękowania za ich codzienną służbę. Pani Minister podziękowała również kadrze, policjantom i pracownikom Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, nie tylko za przekazywanie wiedzy i umiejętności niezbędnej do pełnienia codziennej służby, ale również za przekazywanie najważniejszych wartości i kształtowanie patriotycznych postaw. 

W uroczystości wzięli również udział rektorzy-komendanci szkół wyższych resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz resortu obrony narodowej, przedstawiciele władz samorządowych regionu warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele duchowieństwa, kadra kierownicza polskiej Policji, emeryci, prezesi stowarzyszeń oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z naszą Uczelnią.                 Służbę Więzienną reprezentowali: gen. Paweł Nasiłowski - Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego, mjr Jarosław Witek - Rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego SW w Olsztynie oraz por. Gaweł Gałdziński - Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie. 

Tekst: mjr Jarosław Witek
Zdjęcia: Krzysztof Staśkiewicz

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej