Administratorem Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Zamościu jest Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu z siedzibą w Zamościu, ul. Okrzei 14, 22-400 Zamość.

Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Karnym w Zamościu jest:

kpr. Paweł Kaczor
tel. 84 638 00 94
e-mail: iod_zamosc@sw.gov.pl

 

Klauzula informacyjna RODO

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej