Jak zatrudnić skazanego…

W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw  i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Zatrudnienie skazanego następuje za zgodą i na warunkach określonych przez dyrektora zakładu karnego, zapewniających prawidłowy przebieg odbywania kary pozbawienia wolności.

W jednostkach penitencjarnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Łodzi zatrudnionych jest około 3200 osadzonych. Średnia powszechność zatrudnienia w 2022 roku wynosi około 55%.

 

Procedura zatrudnienia osadzonych:

  1. Wyszukaj na mapie najbliżej położoną jednostkę penitencjarną w obszarze Twojego działania.
  2. Wyślij do odpowiedniej jednostki wniosek o zatrudnienie skazanych podając podstawowe dane przedsiębiorstwa - instytucji, którą reprezentujesz, zakres i czas planowanych prac, do których mogą zostać skierowani osadzeni, miejsce pracy, liczbę pracowników.
  3. Skontaktuj się z funkcjonariuszem odpowiedzialnym za zatrudnienie skazanych w wybranej przez siebie jednostce:

Areszt Śledczy w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź

Tel./Fax: (42) 675 02 18 / (42) 675 03 55

e-mail: as_lodz@sw.gov.pl

 

Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 76/90, 97-300 Piotrków Trybunalski

Tel./Fax: (44)732 33 11 / (44)732 33 15

e-mail: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl

 

Zakład Karny w Garbalinie, 99-100 Łęczyca

Tel./Fax: (24) 388 00 88/ (24) 388 00 08

e-mail: zk_garbalin@sw.gov.pl

 

Zakład Karny w Łowiczu, ul. Wiejska 3, 99-400 Łowicz

Tel./Fax: (46) 830 97 28 / (46) 830 97 05

e-mail: zk_lowicz@sw.gov.pl

 

Zakład Karny Nr 1 w Łodzi, ul. Beskidzka 54, 91-612 Łódź

Tel./Fax: (42) 675 04 67 / (42) 675 05 00

e-mail: zk_lodz_1@sw.gov.pl

 

Zakład Karny Sieradz, Orzechowa 5, 98-200 Sieradz

Tel./Fax: (43) 827 06 35 / (43) 827 06 21

e-mail: zk_sieradz@sw.gov.pl

 

Zakład Karny we Włocławku, Bartnicka 10, 87-810 Włocławek

Tel./Fax: (54) 235 03 53 / (54) 235 40 63

e-mail: zk_wloclawek@sw.gov.pl

 

Zakład Karny w Kluczborku, Katowicka 4, 46-200 Kluczbork

Tel./Fax: (77) 417 69 20 / (77) 417 21 70

e-mail: zk_kluczbork@sw.gov.pl

 

Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim, Ledóchowskiego 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Tel./Fax: (62) 595 21 13 / (62) 595 21 02

e-mail: as_ostrow_wielkopolski@sw.gov.pl

Program "Praca dla więźniów" - informator

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej