FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1.jpg

Harmonogramy udzielania wsparcia w projekcie pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7. finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Łodzi.

Harmonogram udzielania wsparcia - październik 2018 r.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej