Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi został utworzony w 1996 roku, na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1996 roku w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. MS z 1996 Nr 5, poz. 28). Jego powołanie było następstwem wejścia w życie Ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 roku o Służbie Więziennej. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi nadzoruje i koordynuje działalność 2 aresztów śledczych i 5 zakładów karnych, znajdujących się na obszarze województwa łódzkiego tj.: Aresztu Śledczego w Łodzi, Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, Zakładu Karnego w Garbalinie, Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi, Zakładu Karnego w Łowiczu oraz Zakładu Karnego w Sieradzu.

 

Pojemność jednostek penitencjarnych okręgu łódzkiego wynosi 5274 miejsca zakwaterowania.

Okręg dysponuje sześcioma oddziałami terapeutycznymi: dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo (ZK Nr 2 w Łodzi, ZK w Sieradzu), dla skazanych uzależnionych od alkoholu (AŚ w Piotrkowie Tryb., ZK w Garbalinie, ZK Nr 1 w Łodzi) oraz dla uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Łódzkie mapa 2.jpg

 

JEDNOSTKI PENIETENCJARNE WCHODZĄCE W SKŁAD OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W ŁODZI

 

ARESZT ŚLEDCZY W ŁODZI

 

AŚ Łódź.JPGAŚ w Łodzi 3.JPGAŚ w Łodzi 1.JPG

 

Pojemność jednostki wynosi 1122 miejsc. Jednostka przeznaczona dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn oraz skazanych zakwalifikowanych do zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych, w której mogą przebywać również mężczyźni skierowani do ośrodka  diagnostycznego.

 

ARESZT ŚLEDCZY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

AŚ Piotrków.JPGAŚ Piotrków 2.JPGAŚ Piorków 1.JPG

 

Pojemność jednostki wynosi 799 miejsca, z uwzględnieniem Oddziału Zewnętrznego w Goleszach i Oddziału Tymczasowego Zakwaterowania Skazanych w Sulejowie. Jednostka przeznaczona dla mężczyzn tymczasowo aresztowanych oraz skazanych zakwalifikowanych do zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych oraz pierwszy raz odbywających karę w zakładzie karnym typu półotwartego i otwartego. Ponadto mogą w niej przebywać skierowani do oddziału dla tymczasowo aresztowanych i skazani (P-1, M-1, R-1 oraz P-1/t, M-1/t, R-1/t) zakwalifikowani do systemu terapeutycznego poza oddziałem terapeutycznym, zakwalifikowani jako tzw. niebezpieczni, skierowani do oddziału terapeutycznego, recydywiści penitencjarni, uzależnieni od alkoholu

 

ZAKŁAD KARNY W GARBALINIE

ZK Garbalin.JPGZKGarbalin,akowalski9.JPGZKGarbalin,akowalski16.JPG

 

Pojemność jednostki wynosi 905 miejsc. Jednostka typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych, z oddziałem zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy. Ponadto mogą w niej przebywać skazani (R-2/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu.

 

ZAKŁAD KARNY W ŁOWICZU

ZK Łowicz.JPGZK Łowicz 4.JPGZK Ł 1.jpg

 

Pojemność jednostki wynosi 713 miejsc. Jednostka typu zamkniętego i półotwartego dla recydywistów penitencjarnych, z oddziałem aresztu śledczego. Ponadto mogą w niej przebywać skazani (R-1/t) skierowani do oddziału  terapeutycznego dla osób uzależnionych  od środków odurzających lub psychotropowych.

 

 

ZAKŁAD KARNY NR 1 W ŁODZI

ZK Nr 1&nbspw Łodzi.JPGZK 1 Ł 2.JPGZK 1&nbspw.jpg

 

Pojemność jednostki wynosi 556 miejsc. Jednostka typu półotwartego i otwartego dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych, z oddziałami dla kobiet: aresztu śledczego i zakładu karnego typu zamkniętego, półotwartego i otwartego dla odbywających karę po raz pierwszy, młodocianych i recydywistów penitencjarnych. Ponadto mogą w niej przebywać skazani (R-2/t) mężczyźni skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu.

 

ZAKŁAD KARNY NR 2 W ŁODZI

ZK Nr 2&nbspw Łodzi.JPGaaaa.jpgaaa.jpg

 

Pojemność jednostki wynosi 277 miejsca. Jednostka typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy, z oddziałami aresztu śledczego dla mężczyzn i kobiet. Ponadto mogą w niej przebywać skazani (P-1/t, M-1/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w tym objętych programem terapii  dla sprawców przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji  i seksualnych, tymczasowo aresztowani i skazani wymagający całodobowej opieki lekarskiej.

 

ZAKŁAD KARNY W SIERADZU

ZK Sieradz.JPGZK SIeradz 2.JPGZK SIeradz  3.jpg

Pojemność jednostki wynosi 879 miejsc, z uwzględnieniem Oddziału Zewnętrznego w Sieradzu. Jednostka typu zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami aresztu śledczego, zakładu karnego typu zamkniętego i półotwartego dla młodocianych oraz typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy. Ponadto mogą w niej przebywać skazani (M-1/t, P-1/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej