Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi oraz Prezes Koła Terenowego SOW przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Łodzi ogłaszają przedłużenie konkursu pt. "Służba Więzienna w regionie łódzkim. Wczoraj i dziś".

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi oraz Prezes Koła Terenowego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Łodzi ogłaszają przedłużenie konkursu pt. "Służba Więzienna w regionie łódzkim. Wczoraj i dziś".

Przedmiotem konkursu jest opracowanie monografii popularnonaukowej dotyczące historii więziennictwa na obszarze województwa łódzkiego. Treść monografii winna opierać się na faktach historycznych. Nagrodzone prace zostaną opublikowane.

Zgłoszenia monografii autor dokonać może najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Regulamin konkursu w załączeniu. Informacja także na stronie: https://www.facebook.com/LodzkaSluzbaWiezienna

Rozmiar: 92.0 kB
Rozmiar: 647.0 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej