Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w dni powszednie:

  • poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 17.00,
  • wtorek - piątek - w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30,

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie.

Wersja audio

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej