loga.jpg

Harmonogramy udzielania wsparcia w projekcie pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7. Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020 w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Krakowie.

Harmonogram szkoleń OISW Kraków 2019

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej