Zakład Karny w Trzebini jako jedyny w krakowskim okręgu Służby Więziennej został wytypowany do realizacji programu „Motywator”. Program powstał w wyniku współpracy norweskiej i polskiej Służby Więziennej. Rozpoczął się od pilotażu w kilku wybranych więzieniach na terenie kraju. Po pozytywnych recenzjach przyszedł czas na wdrożenie go w szerszym zakresie.

Motywator – Ktoś kto wzbudza motywację

Program opiera się na dialogu motywującym oraz transteoretycznym modelu zmiany, którego twórcami są James O. Prochaska i John C. Norcross. Skierowany jest do skazanych, którzy mają świadomość swoich problemów i poczucie konieczności wprowadzenia zmiany w życiu, lecz tkwią w martwym punkcie i nie potrafią zdecydować się na działanie w kierunku zmiany.

Motywator podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy składa się z dziesięciu grupowych sesji prowadzonych przez dwóch odpowiednio przeszkolonych trenerów. Każda z nich zajmuje się rozwijaniem kompetencji umożliwiających rozwój i samodoskonalenie oraz podjęcie decyzji o zmianie i jej utrzymaniu. Po ich zakończeniu osadzeni mają możliwość dalszej pracy nad nowo poznanymi umiejętnościami podczas indywidualnych rozmów z wychowawcami, które są spójnie powiązane z tematyką poruszaną na sesjach grupowych. Istotną rolę odgrywa w programie jego prostota i przejrzystość ćwiczeń realizowanych podczas zajęć, które znajdują odzwierciedlenie w codzienny życiu. Dodatkowo ważną rolę odgrywa ścisły związek głównych wątków sesji z pożądanymi kompetencjami społecznymi. Udział w programie jest szansą na osobisty rozwój oraz zwiększenie samoświadomości.

Głównym celem Motywatora jest zainicjowanie u więźniów procesu zmiany oraz jej podtrzymanie. Możliwe jest to dzięki otwartej i prostej formie, która sprawia, że program jest skierowany do szerokiej grupy osadzonych. Treści poruszane podczas jego trwania umożliwiają przewidywanie skutków podejmowanych działań oraz konstruktywne rozwiązywanie problemów. W procesie tym biorą aktywny udział wszyscy funkcjonariusze, niezależnie od działu, w którym pełnią służbę. Codzienne interakcje między skazanymi i funkcjonariuszami są odpowiednio modelowane. Umożliwia to stworzenie dobrej atmosfery do działania i zmiany kryminalnych zachowań. W naszych, rodzimych warunkach powyższe założenia są innowacyjnym podejściem do pracy ze skazanym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej