Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019r. poz. 1696) Dyrektor Zakładu Karnego w Wierzchowie wyznaczył na koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami :

- ppor. Jacka Tarnowskiego, e-mail: jacek.tarnowski@sw.gov.pl, tel. 94 34 00755;

- mjr Piotra Kasprzyckiego, e-mail: piotr.kasprzycki@sw.gov.pl, tel. 94 34 00770;

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej