Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( DZ. U. z 2020 r.  poz. 1062) Dyrektor Aresztu Śledczego w Koszalinie wyznaczył na koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami kpt. Adama Szewczyk

Dane kontaktowe:
e-mail: adam.szewczyk3@sw.gov.pl

tel.: 94 3182384

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej