Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( DZ. U. z 2019 r. poz. 1696) Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku wyznaczył koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wyznaczony koordynator:  mjr Anna Zielińska - Gębka

Dane kontaktowe:

e-mail: anna.zielinska-gebka@sw.gov.pl

tel.: 59 815 21 74

fax: 59 842 86 08

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej