Koordynator dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( DZ. U. z 2019 r. poz. 1696) Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie powołał zespół ds. koordynowania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Koszalinie.

Przewodniczący zespołu:

mjr Iwona Wójtowicz.

Dane kontaktowe:

e-mail: dostepnosc_oisw_koszalin@sw.gov.pl

tel.: 943182350

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Rozmiar: 296.6 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej