Trochę historii

13 marca 1998 roku Sąd Wojewódzki w Katowicach zarejestrował Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa. Formalnym pomysłodawcą i założycielem stowarzyszenia był ppłk Bohdan Żyła – Dyrektor ZK w Zabrzu, został też wybrany Prezesem Zarządu Głównego kadencji 1998-2003. Jego następcą na stanowisku Prezesa był kpt. Krzysztof Stefaniec –  Kierownik Działu Kwatermistrzowskiego AŚ w Zabrzu, który funkcję swą pełnił w kadencji 2003-2008. Na kolejną kadencję w latach 2008-2013 na funkcję Prezesa wybrano płk. Marka Wójtowicza – Dyrektora AŚ w Słupsku. Podczas kolejnych wyborów władz stowarzyszenia Prezesem został mjr Grzegorz Gdula – Z-ca Komendanta OSSW w Kulach, który swoją funkcję pełnił do czerwca 2015 roku. W dniu 25 lipca 2015 roku podczas Posiedzenia Zarządu Głównego na funkcję Prezesa wybrany został por. Krzysztof Kutela – Starszy Wykładowca OSSW w Kulach OZ w Sulejowie. W dniu 5 października 2018 roku w OSSW w Popowie podczas Konferencji pt. „Przyszłość Stowarzyszenia w świetle zmian modernizacyjnych Służby Więziennej” odbyło się Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia, które na funkcję prezesa kadencji 2018-2023 wybrało po raz kolejny kpt. Krzysztofa Kutelę.

Wzorcem naszym jest działające od lat 50-tych Międzynarodowe Stowarzyszenie Policjantów IPA. Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa ma ambicje działać w podobny sposób, choć zdajemy sobie sprawę, że doścignięcie wzoru IPA będzie trudne i długotrwałe. Rozumiejąc uwarunkowania wynikające z noszenia munduru chcemy także wypowiadać się w ważnych dla nas sprawach. Statut pozwala nam na uniwersalną aktywność. Jest w nim miejsce na działalność gospodarczą, kulturalną, uczestniczenie w życiu środowiska lokalnego oraz upowszechnianie wiedzy o naszym środowisku i naszej codzienności.

 

Teraźniejszość

Naszym zadaniem statutowym jest w prostej linii przywracanie etosu służby. Pragniemy przyczynić się do zmiany wizerunku Służby Więziennej, tak aby nie była postrzegana jako formacja ukryta za murami. Podejmujemy starania aby pokazać Służbę Więzienną społeczeństwu jako instytucję nowoczesną, fachową i prężną, istotną dla bezpieczeństwa obywateli i państwa.

Swoimi działaniami pragniemy przywrócić etosu Służby Więziennej poprzez nawiązanie do tradycji Straży Więziennej okresu II Rzeczpospolitej, zaangażowanie funkcjonariuszy w uroczystości państwowe, nawiązywanie bliskiej współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz pozostałymi formacjami mundurowymi.

Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa pragnie udzielać koleżeńskiego wsparcia i honorować tych, którzy Naszym zdaniem na to zasługują. Umożliwiają to liczne wyróżnienia oficerskie, które zostały stworzone, aby poszerzyć istniejącą gamę wyróżnień możliwych do otrzymania w Służbie Więziennej.

Przyszły rozwój Stowarzyszenia zależy od zapotrzebowania na taką formę działalności oraz aktywności lokalnych środowisk. Do Stowarzyszenia mogą wstępować oficerowie i chorążowie Służby Więziennej w służbie czynnej oraz emeryci.

 

Władze koła

18 kwietnia 2017 roku w Zakładzie Karnym w Potulicach odbyło się zebranie założycielskie Koła SOW. Wybrano zgodnie ze statutem SOW władze zarządu oraz członków komisji rewizyjnej. Wyboru do władz Stowarzyszenia dokonano w głosowaniu jawnym spośród członków zwyczajnych koła. Jednocześnie na posiedzeniu uchwalono Regulamin Koła SOW w Potulicach.

Poszczególnym członkom przyznano następujące funkcje:

Przewodniczący Koła SOW w Potulicach – kpt. Sebastian Kłosiński

Z-ca Przewodniczącego Koła SOW w Potulicach – mjr Adam Suchomski

Skarbnik Koła SOW w Potulicach – mł.chor. Remigiusz Kawsek

Przewodniczący Komisji rewizyjnej Koła SOW w Potulicach – ppłk Paweł Granowski

Członek Komisji rewizyjnej Koła SOW w Potulicach – mjr Dariusz Wedel

Członek Komisji rewizyjnej Koła SOW w Potulicach – mjr Marcin Kufel

 

Dane teleadresowe

Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa

Koło Terenowe w Potulicach

Al. Parkowa 1

89-120 Potulice

Tel. 52 587 42 17, 603 272 508

email: sebastian.klosinski@sw.gov.pl

 

Poniżej link do zdjęć z aktywności SOW, Koło Terenowe w Potulicach:

https://www.sw.gov.pl/galeria/stowarzyszenie-oficerow-wieziennictwa

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej