Wykaz adresów i instytucji oraz organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność związaną   ze świadczeniem pomocy osobom opuszczającym jednostki penitencjarne na terenie miasta Bydgoszczy.

 

1. Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet  i Matek z Dziećmi

ul. Polanka 9, 85-085 Bydgoszcz

nr telefonu 52/372-22-57

2.Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Fordońska 422, 85-790 Bydgoszcz

nr telefonu 52/343-93-40

3. Ośrodek Readaptacyjny - Centrum Pomocy św. Brata Alberta,

ul. Koronowska 14, 85-405 Bydgoszcz

nr telefonu 52/327-73-55

www.albertynki.bydgoszcz.pl

4. Centrum Integracji Społecznej Im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy

Smoleńska 43, 85-871 Bydgoszcz

nr telefonu 52/348-61-74

www.cis.bydgoszcz.pl

5. Stowarzyszenie “BRACTWO WIĘZIENNE”
Oddział Kujawsko-Pomorski
Plac Kościeleckich 7, 85-033 Bydgoszcz

nr telefonu 531-577-585

www.bractwowiezienne.samarytania.pl

6. Caritas Diecezji Bydgoskiej

ul. Cienista 2, 85-819 Bydgoszcz

nr telefonu 724-560-015

www.caritas.bydgoszcz.pl

7. Stołówka dla bezdomnych i ubogich PCK Kujawsko-Pomorskiego ZO

ul. Świętego Floriana 18, 85-030 Bydgoszcz

nr telefonu 52/322-55-68

www.bydgoszcz.pck.pl

8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Ogrodowa 9, 85-043 Bydgoszcz

nr telefonu 52/325-44-10

www.mopsbydgoszcz.pl

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

nr telefonu 52/583-54-13

www.pcprpowiatbydgoski.bip.net.pl

10. Powiatowy Urząd Pracy

ul. Toruńska 147, 85-950 Bydgoszcz

nr telefonu 52/360-43-00

www.bydgoszcz.praca.gov.pl

11. Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii „Monar” Oddział Dzienny

ul. Św. Trójcy 15, 85-224 Bydgoszcz

nr telefonu 52/345-88-88

www.monar-bydgoszcz.pl

12. NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar”

ul. Bohaterów Kragujewca 11, 85-863 Bydgoszcz

nr telefonu 52/361-21-43

www.monar-bydgoszcz.pl

13. Adresy jadłodajni znajdujących się na terenie miasta Bydgoszczy:

- Jadłodajnia przy Bazilice św. Wincenta a’Paulo ul. Ossolińskich 2, tel. 52 322 53 52

- Jadłodajnia Kuchnia św. Brata Alberta ul. Koronowska 14, tel. 52 327 73 55

- Centrum Chrześcijańskie Kanaan Misja Betezda ul. Czartoryskiego 12, tel. 52 321 35 28

- Polski Komitet Pomocy Społecznej Stołówka ul. Fordońska 422, tel. 52 343 93 40
  (posiłki tylko dla mieszkańców Bydgoszczy)

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej