• Sekretariat: 85 662 85 01
  • Dział Kadr: 85 662 85 03, 85 662 85 19
  • Dział Penitencjarny: 85 662 85 10
  • Dział Ochrony: 85 662 85 05, 85 662 85 06
  • Dział Ewidencji: 85 662 85 13, 85 662 85 21
  • Dział Kwatermistrzowski: 85 662 85 02
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 85 662 85 79
  • Dział Łączności i Informatyki: 85 662 85 09
  • Dział Finansowy: 85 662 85 15, 85 662 85 16
  • Służba Zdrowia: 85 662 85 11
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej