logga.jpg

 

Harmonogramy udzielania wsparcia w projekcie pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7. finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Białymstoku.

Informacje dostępne w załącznikach poniżej:

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej