Administratorem Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej jest Dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 33, 21-500 Biała Podlaska.

Inspektorem Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej jest:

ppor. Grzegorz Jakóbczuk
tel. 83 344 75 24
e-mail: iod_biala_podlaska@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej