Koordynator dostępności

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zakład Karny w Gębarzewie oraz monitorowanie zapewnienia przez tą jednostkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zakładzie Karnym w Gębarzewie. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

Koordynator dostępności-zespół

 

Przewodniczący

mjr Krzysztof Gromacki

e-mail: krzysztof.gromacki@sw.gov.pl

telefon: +48 61 4292308

 

Członkowie

mjr Przemysław Borkowski

e-mail: przemyslaw.borkowski@sw.gov.pl

telefon: +48 61 4292327

 

kpt. Marcin Misztal

e-mail: marcin.misztal@sw.gov.pl

telefon: +48 61 4292357

 

mjr Krystian Rynarzewski 

e-mail: krystian.rynarzewski@sw.gov.pl

telefon: +48 61 8111062

 

ppor. Łukasz Szczudłowski

e-mail: lukasz.szczudlowski@sw.gov.pl

telefon: +48 61 4292317

 

ppor. Witold Szymkowiak

e-mail: witold.szymkowiak@sw.gov.pl

telefon: +48 61 4292312

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej