-

Koordynator dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

st.chor. Bartosz Cyndzer  zastępca kierownika działu kwatermistrzowskiego

tel. 74 832 48 50 

email: as_dzierzoniow@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej