Administratorem Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Łupkowie - Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu, jest Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie
Adres:  Łupków 45, 38-543 Komańcza

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Łupkowie

por. Aleksandra Sawczyszyn
e-mail: iod_zk_lupkow@sw.gov.pl

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej