Administratorem Danych Osobowych w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach jest Dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie, z siedzibą w Barczewie, ul.Klasztorna 7, 11-010 Barczewo.

Inspektor ochrony danych

kpr. Adam Dobkowski, e-mail: iod_zk_barczewo@sw.gov.pl

telefon: 89 532 87 37

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej