​Koordynatorzy dostępnosci dla osób ze szczególnymi potrzebami:
 
st. chor. Łukasz Buła
mł. inspektor ds. BHP,
tel. (77) 440 04 20 - 25 wew. 161
email: lukasz.bula@sw.gov.pl
 
chor. Tomasz Świetlicki
mł. inspektor DKW
te. (77) 440 04 20 - 25 wew. 506
email: tomasz.swietlicki@sw.gov.pl
 
 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sw.gov.pl/jednostka/oddzial-zewnetrzny-w-strzelcach-opolskich

Oddział Zewnętrzny w Kędzierzynie-Koźlu Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Służby Więziennej.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-06.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • 1. Przy odtwarzaczu multimediów niedostępnym za pomocą klawiatury brak tekstowej alternatywy multimediów. 2. Na stronie brak jest mapy strony lub wyszukiwarka. 3. Na stronie są elementy, które powodują gwałtowne zmiany jasności lub szybko błyskają na czerwono. 4. Na stronie nie stosuje się instrukcji odnoszącej się do koloru elementu. 5. Przy błędnie wypełnionych polach brak podpowiedź jak poprawnie wpisać w nie dane. 6. Brak zabezpieczenie CAPTCHA (jeśli jest na stronie) jest dostępne cyfrowo - ma formę tekstową (np. proste zadanie matematyczne), oprócz zadania w formie graficznej ma alternatywę np. tekstową lub dźwiękową, która umożliwi obsłużenie go samodzielnie przez każdego użytkownika. 7. Filmy i animacje nie mają audiodeskrypcję.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Jednostka odpowiada tylko i wyłącznie za zamieszczane przez siebie treści.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - https://sw.gov.pl/jednostka/oddzial-zewnetrzny-w-kedzierzynie-kozlu

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-08-19.

Skróty klawiaturowe

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest st. chor. Łukasz Buła, lukasz.bula@sw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel.: 774400420. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 30 dni. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Oddziału Opolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku głównego administracji prowadzi 1 wejścia od ulicy Racławickiej. Z wejścia tego korzystają wszystkie osoby ubiegające się o wstęp na teren jednostki. Przy wejściu znajduje się domofon. Za pomocą domofonu można połączyć się z funkcjonariuszem pełniącym służbę przy wejściu do jednostki. Wejście do zakładu odbywa się przy asyście funkcjonariusza pełniącego służbę na bramie. Obiekt administracji nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Do budynku administracji prowadzą schody, które można pokonać tylko pieszo. Ze względu na utrudnienia związane z dostaniem się do budynku administracji wszelkie sprawy wymagające udziału petenta oraz funkcjonariusza lub pracownika odbywać się mogą przy wejściu do jednostki bez konieczności przemieszczania się po wyższych kondygnacjach budynku. W budynku nie ma windy. Budynek nie posiada toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na chwilę obecną przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z szczególnymi potrzebami. Dostępny jest jedynie parking ogólny. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń zezwala się na wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W obiekcie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online – usługa nie jest dostępna.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

  • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): https://sw.gov.pl/strona/oddzial-zewnetrzny-w-kedzierzynie-kozlu-koordynator-do-spraw-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami
  • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://sw.gov.pl/strona/oddzial-zewnetrzny-w-kedzierzynie-kozlu-koordynator-do-spraw-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej