Korespondencja i przesyłki  dotyczące osób osadzonych w  Oddziale Zewnętrznym w Kędzierzynie Koźlu powinny być wysyłane na  adres :

Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich 

ul. Karola Miarki 1

47-100 Strzelce Opolskie

tel kontaktowy: 77 440 04 20

fax: 77 440 04 26

email: zk_1_strzelce_opolskie@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej