Koordynator do spraw dostępności:

ppor. Krzysztof Stachera

kierownik działu kwatermistrzowskiego

tel. (77) 44 - 43 - 202 wewn. 300

email: krzysztof.stachera2@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej