Dowódca Zmiany: 15 856 53 10

Dział Penitencjarny: 15 856 53 13 , 15 856 53 14

Dział Ochrony: 15 856 53 14

Dział Kwatermistrzowski: 15 856 53 18 , 15 856 53 19 , 15 856 53 20

Dział Łączności i Informatyki: 15 856 53 24

Służba Zdrowia: 15 856 53 12

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej