Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie:  

osobiście, od poniedziałku do piątku w siedzibie jednostki 39-442 Chmielów 662;

telefonicznie, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 15 856 53 10;

za pośrednictwem faxu pod numerem 15 856 53 11;

pocztą elektroniczną pod adresem oz_chmielow@sw.gov.pl ;

za pośrednictwem strony internetowej http://www.sw.gov.pl (zgodna z wymaganiami WCAG 2.0);

zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej