Dane kontaktore Inspektora Ochrony Danych w Areszcie Śledczym w Elblągu

Inspektor Ochrony Danych

chor. Grzegorz Krupa

ul. 12 Lutego 4a

82-300 Elbląg

tel. 55 611 21 50

fax: 55 611 21 79

iod_elblag@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej