Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu

mł. chor. Beata Zawadzka

 

ul. Kłobucka 5

02-699 Warszawa

 

e-mail: iod_as_sluzewiec@sw.gov.pl

telefon: 22 354 51 55

fax: 22 843 73 66

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej