Zespół Służby Medycyny Pracy i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
ul. Rakowiecka 37 A
02-521 Warszawa
Tel.: 22 640 83 61
zmp@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej