projekt instrukcji Dyrektora generalnego Słuzby Więziennej w sprawie przeciwdziałania zjawisku mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego w Służbie Więziennej. Rozmiar: 273.6 kB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej