ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej Rozmiar: 25.7 kB
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej Rozmiar: 29.4 kB
USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity) Rozmiar: 168.4 kB
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Rozmiar: 125.7 kB
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozmiar: 135.1 kB
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 lipca 2010 r.w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej Rozmiar: 217.2 kB
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności Rozmiar: 146.1 kB
Zarządzenie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 8 października 2012 w sprawie rodzaju, zakresu i trybu udzielania świadczeń psychologicznych przez psychologa służby medycyny pracy Służby Więziennej. Rozmiar: 1.2 MB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej