Przewodniczący - prof. nadzw. dr hab. Czesław P. Kłak - Przewodniczący Rady Naukowej, Dziekan - Dyrektor Kolegium Prawa, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości.


Wiceprzewodniczący - prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Wiak - Wiceprzewodniczący Rady Naukowej, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Prawa Karnego, członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej