Dyrektor Zakładu Karnego

ppłk Dorota Wyląg

Tel. 32 373 66 31

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

mjr  Robert Nawojski

Tel. 32 373 66 32

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

ppłk Mirosław Więcław

Tel. 32 373 66 44

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej