Dyrektor Zakładu Karnego

ppłk Dorota Wyląg

Tel. 32 373 66 33

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

mjr  Robert Nawojski

Tel. 32 373 66 44

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej