Dyrektor Aresztu Śledczego w Bytomiu

ppłk Gabriela Grzywaczewska

 

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Bytomiu

mjr Katarzyna Gorzkowska 

 

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Bytomiu

mjr Rafał Pacura

 

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Bytomiu

kpt. Przemysław Domagała

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej