DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Michał Ludwikowski

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Joanna Korczyńska

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Artur Farat 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Grzegorz Dragan

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej