DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Paweł Golanka

 

 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Ryszard Trefon

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Przemysław Smolarek

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Krzysztof Jachim

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej