DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Krzysztof Jachim

 

 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Przemysław Smolarek

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Marcin Mitas

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Tomasz Palka

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej