DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO WE WRONKACH

 

kpt. Mariusz Przybył

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO WE WRONKACH

ppłk Krzysztof Kaczmarek

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO WE WRONKACH

ppłk Piotr Kołodziej

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO WE WRONKACH

ppłk Krzysztof Trofimiuk

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO WE WRONKACH

ppłk Zbigniew Konopacki

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO WE WRONKACH

kpt. Wojciech Tyl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej