DYREKTOR

mjr mgr inż. Mateusz Jaraczewski

tel: 75 722 93 99, fax: 75 722 93 98

e-mail: zk_zareba@sw.gov.pl

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA

kpt. mgr Józef Dojs

tel: 75 722 93 99, fax: 75 722 93 98

e-mail: zk_zareba@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej