DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W ZAMOŚCIU

płk Dariusz Bernat

tel.: 84 638 00 72

fax.: 84 639 50 47

email: dariusz.bernat@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W ZAMOŚCIU

mjr Piotr Burak

tel.: 84 638 76 01

fax.: 84 639 50 47

email: piotr.burak@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W ZAMOŚCIU

mjr Andrzej Weremko

tel.: 84 638 00 89

fax.: 84 639 50 47

email: andrzej.weremko@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej