DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

płk Robert Kuczera

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

ppłk Roman Chodorowski

ZASTĘPCA DYREKTORA

mjr Krzysztof Pietrzak

ZASTĘPCA DYREKTORA

ppłk Henryk Chomin

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej