DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

płk Henryk Chomin

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

ppłk Roman Chodorowski

ZASTĘPCA DYREKTORA

ppłk Krzysztof Pietrzak

ZASTĘPCA DYREKTORA

mjr Wojciech Orniacki

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej