DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

płk Waldemar Ciszek

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Marek Filipowicz

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Maciej Bednarz

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej