DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Mariusz Kocaj

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Marek Filipowicz

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Jerzy Kmietowicz

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej