DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

płk Jan Morozowski

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Leszek Urbanowicz

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Jarosław Banaś

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej