DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

płk Jan Morozowski

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Kazimierz Rymer

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Michał Niedbała

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Izabela Firańska

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej