DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

mjr Marian Szałkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Jarosław Banaś

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Leszek Urbanowicz

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Mirosław Detmer

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej