DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

płk Jan Morozowski

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Kazimierz Rymer

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Izabela Firańska

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej