Dyrektor Zakładu Karnego w Stargardzie

ppłk Adam Ładniak

telefon: 91 576 31 00, faks: 91 576 31 69
Email: zk_stargard@sw.gov.pl

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Stargardzie

mjr Paweł Cybulski

telefon: 91 576 31 00, faks: 91 576 31 69
Email: zk_stargard@sw.gov.pl

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Stargardzie

ppor. Bartosz Paradowski

telefon: 91 576 31 00, faks: 91 576 31 69
Email: zk_stargard@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej