DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

płk Janusz Zdobylak

Tel./Fax

34 353 85 05 / 34 353 85 06

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Roman Janowski

Tel./Fax

34 353 85 05 / 34 353 85 06

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Jarosław Janicki

Tel./Fax

34 353 85 05 / 34 353 85 06

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej