DYREKTOR

ZASTĘPCA DYREKTORA

 ZASTĘPCA DYREKTORA

ppłk Marek Suwiński

 

ppłk Magdalena Maciejewska

 

mjr Tomasz Frankowski

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej