DYREKTOR

ppłk Cezary Bujak

ZASTĘPCA DYREKTORA

kpt. Zbigniew Śpiewak

ZASTĘPCA DYREKTORA

mjr Dariusz Garliński

ZASTĘPCA DYREKTORA

mjr Marta Kuźma

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej