DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

----------------------------

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Konrad Łożański

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Wojciech Łątka

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Jerzy Ochoński

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

----------------------------

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej