DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

płk Robert Kogut

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Adam Hembel

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Jacek Paśko

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Waldemar Ciszek

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

----------------------------

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej