DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Konrad Łożański

 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Tadeusz Włodyka

 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Tomasz Biały

 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Dariusz Waśko

 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

por. Grzegorz Grodzicki

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej