DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W RAWICZU

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO     

W RAWICZU

 ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO     

W RAWICZU

ppłk Jarosław Dworecki

mjr Jarosław Korytowski

kpt. Andrzej Antkowiak

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO   

W RAWICZU

mjr Remigiusz Męcel

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej